Kalite

Kalite, modern işletmelerde müşterileri yakalamak, elde tutmak ve tatmin etmek için en güçlü faktör olarak kabul edilir. Bunu göz önüne alarak MİTAŞ Endüstri, sistematik bir planlama ve kalite iyileştirmeleri uygulayarak müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetler sunma çabasıyla sektöründe kalite lideri olmuştur.

MİTAŞ Endüstri'nin ISO 9001 kalite yönetim sistemi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarma araçlarına da odaklanmaktadır. Kalite araçlarını süreçlere entegre ederek ve kalite metriklerini uygulayarak, kalitenin sürdürülebilir olması sağlanmakta, buna paralel olarak verimliliğin, süreçlerin ve rekabet avantajının iyieştirilmesi; operasyonlardaki risklerin, hatalı ürünlerin ve atıkların azalması temin edilmektedir..

MİTAŞ Endüstri, kalite yönetiminin uygulanmasını tedarik zincirine genişleterek yüksek kaliteli malzeme tedarikçileri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır.

ISO / IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş şirket içi laboratuvarlarında, çeşitli uluslararası standartlara uygun olarak çekme, sertlik, darbe, tahribatsız testler ve metalografik inceleme gerçekleştirilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası

EN 1090-1+A1 Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası (CE)

EN ISO 3834 Kaynak Kalite Yeterlilik Sertifikası

EN 40-5 Aydınlatma Direkleri için Fabrika Üretim Kontrolü (CE)

DASt-Guideline 022 Yük Taşıyan Çelik Bileşenlerin Sıcak Daldırma Galvaniz Sertifikası

TSE K 555 Enerji İletim Hatları Direkleri için Uygunluk Sertifikası

TS EN 40-5 Aydınlatma Direkleri için Türk Standartlarına Uygunluk Sertifikası

TS EN ISO 1461 Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama için Türk Standartlarına Uygunluk Sertifikası

IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

CSA W47.1 Kanada Kaynak Bürosu Çeliklerin Füzyon Kaynağı Sertifikası

TSE K 462 Projektör Direkleri için Uygunluk Sertifikası

TSE K 35 Bayrak Direkleri için Uygunluk Sertifikası

ISO 27001 - 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası