Çevre

MİTAŞ Endüstri, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel sürdürülebilirlik risklerini ortadan kaldırmak için politikalar ve aksiyonlar yürütmekte; sürdürülebilirlik kriterlerini uygulayarak, uygun etki azaltma önlemlerini gerçekleştirmek için çevresel etkilerle ilgili riskleri yöneterek ve emisyonları azaltmak için yeni teknolojilere yatırım yaparak bilinçli ve sürdürülebilir bir enerji ve doğal kaynak kullanımını teşvik etmektedir.

ISO 14001 sertifikalı bir şirket olan MİTAŞ Endüstri, aşağıdaki ana alanları kapsayan proaktif bir çevre yönetim sistemine odaklanmaktadır:

  • Faaliyetlerinin çevresel etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak için iyileştirme faaliyetleri uygulamak,
  • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yaklaşımı ile ürünlerin çevresel etkilerini izlemek,
  • İlgili tarafların çevre koruma bilincini artırmak için eğitim faaliyetleri düzenlemek.

MİTAŞ Endüstri, çelik direk ve portal ürünleri için sürdürülebilirlik taahhüdünü destekleyen üçüncü taraf onaylı Çevresel Ürün Beyanlarını (EPD) almıştır. LCA ve ISO 14040 standardını temel alan EPD yöntemi, ürünün spesifik çevresel etkilerinin bir etiketi olarak tanımlanır ve tüm dünyadaki şirketler ve kuruluşlara uygulanır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Köprüler için EPD Sertifikası

Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik Direkler için EPD Sertifikası