Reklam Direkleri

Bu direkler, dış mekanlarda reklam amaçlı kullanılmaktadır.

Reklam direkleri, üzerlerine konulacak reklam panellerinin boyutu ve yüksekliği göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve çokgen veya yuvarlak konik kesitte üretilerek, müşteri şartnamesine göre galvanizli ve/veya boyalı olarak teslim edilmektedir.

Bu direkler 12 metreye dek tek parça halinde; 30 metreye dek ise geçmeli veya flanşlı çokgen modüller olarak üretilmektedir. Reklam panelleri direğe flanşlı veya çelik yapısal olarak monte edilebilir ve müşteri talebine göre merdiven ekenebilir.