Telekomünikasyon

Telekomünikasyon direkleri, telekomünikasyon amaçlı kullanılan antenleritaşıyan çelik yapılardır. Bu direklerin yapısal tasarımları, müşteri şartnamelerinde belirtilen, genellikle en güncel Amerikan veya Avrupa (EIA, EN) standartlarına veya talep edilen diğer standartlara göre yapılmaktadır. Direklerdeki tüm çelik malzemeler sıcak daldırma galvaniz ile kaplanarak korozyona karşı korunmaktadır.

Telekomünikasyon direkleri genellikle 3 ana kategoride tasarlanmakta ve üretilmektedir;

  • Kendinden Destekli (Self Supporting) Direkler, telekomünikasyon uygulamaları için en yaygın kullanılan sistemlerden biridir. Direkler 3 veya 4 ayaklı köşebentten ya da tübüler elemanlardan mamul kafes tipte, veya sacdan mamul çokgen geometride imal edilen monopol direk tipinde olabilmektedir. 4 ayaklı direkler genellikle ayaklarda 900 köşebent kullanılarak üretilen direklerdir. Üç ayaklı direkler esas olarak ayaklarda 600 yi sağlayacak şekilde boru profil, 600köşebent ya da çokgen kesitli elemanlarla imal edilmektedir. Monopol direkler ise çokgen ve dairesel kesitlerde tek parça ve çoklu parça olarak tasarlanmıştır.
  • Çoğunlukla müşteriye özel tasarım gerektiren Lenteli Direkler, stabilite için çelik halatlarla zemine bağlanmış düşey yapılardır. Direknin gövdesi, genellikle 3 veya 4 ayaklı bir kafes yapı ya da dairesel veya poligon kesitli bir yapı şeklinde olabilir. Bu yapılara gelen yanal kuvvetler çelik halatlar ile desteklenir.
  • Çatı Üstü KDirekler genellikle bina üzerlerine monte edilir. Üçgen veya kare şeklinde, 2m'den 21m yüksekliğe kadar muhtelif tiplerde tedarik edilir. Tasarım gereksinimi doğrultusunda çatıya Kimyasal ankraj sistemi veya atı temeline gömülü ankrajlar vasıtasıyla doğrudan sabitlenebilirler. Direkler ayrıca payandalı veya lenteli direkler olarak tasarlanabilir.

Telekomünikasyon direkleri müşteri talebi doğrultusunda tırmanma merdiveni, emniyetli tırmanma sistemleri, çalışma ve dinlenme platformları, yıldırımdan koruma ve topraklama malzemeleri, anten tutturucular, uçak ikaz sistemleri, kırmızı-beyaz boya malzemesi gibi aksesuarlarla teslim edilmektedir. Müşteri talebi doğrultusunda direk elemanları fabrikada kırmızı / beyaz veya istenilen renk tonlarında boyanarak sevk edilebilmektedir.