Yenilenebilir Enerji

Ülkelerin son zamanlardaki sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve planları doğrultusunda, MİTAŞ Endüstri güneş enerjisi santral projeleri için üstün çelik yapılar ve rüzgar türbinleri için direkler sağlayarak yenilenebilir enerji sektöründe yoğunlaşmıştır.

Şirket içi mühendislik uzmanlarından oluşan ekip, modern üretim tesislerimizde dünya standartlarında ürünlere dönüşen konstrüksiyonları müşteri spesifikasyonlarına ve uluslararası standartlara göre tasarlamaktadır.

MİTAŞ Endüstri bugüne dek, Ukrayna'da 54.000 MW (AC) / 69.018 MWp (DC) güneş PV projesi ve Hollanda'da 10 kW rüzgar türbini direkleri de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde birçok önemli yenilenebilir enerji projesi yürütmüştür.

Gezegen için sürdürülebilir bir gelecek elde etmek amacıyla uluslararası işbirliğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.