Mühendislik ve Tasarım

MİTAŞ Endüstri, ürünlerinin tasarımını yapmak için iki merkeze sahiptir: Mühendislik Ofisi ve Tasarım Merkezi.

Mühendislik Ofisi, enerji iletimi ve dağıtımı, trafo merkezleri, yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, aydınlatma, ulaşım üstyapısı ve diğer sektörlere yönelik kafes, poligonal ve dairesel tipte çelik direkler ve yapılar için yerinde mühendislik, tasarım ve detaylandırma faaliyetlerini yerine getirmekte; ayrıca dış firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu ofis aynı zamanda tam ölçekli direk yük testleri de organize etmektedir.

Kalifiye mühendisler, en son sektörel yazılımlar ve güncel yönergeleri kullanarak yapısal analiz ve yükler, sapma kriterleri, eleman ve bağlantı tasarımı, yapı testi, temeller ve detaylandırma çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

Kullanılan yazılımlar arasında PLS-Tower, PLS-Cadd, PLS-Pole, SAP 2000, Autocad, X-Steel, Bricscad, All-Pile ve Global Mapper bulunmaktadır. Buna ek olarak, yürürlükteki Avrupa, Kanada ve Amerika standartlarına göre tasarım ve analiz süreçlerini yürütebilen, şirket içinde geliştirilen bazı benzersiz yazılımlar kullanılmaktadır.

Tasarım Merkezi, genel ve özel amaçlı poligon ve dairesel direkler için yenilikçi tasarım çözümleri sunmaktadır. Enerji iletimi, telekomünikasyon, kentsel aydınlatma ve dekoratif amaçlı direkler gibi ürünler müşteriye değer katacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu merkez, en son teknolojiyi içerecek şekilde ürün tasarımını geliştirmek için üniversitelerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Poligon direklerdeki kompozit asansör sisteminin tasarımı bu işbirliğinin bir örneğidir ve Türkiye'de bir ilktir.

Tasarım Merkezi, stratejik ortakları ile akıllı şehirlerin taleplerini karşılamak için akıllı direk tasarımı da gerçekleştirmektedir. Şehirlerde modern günlük yaşam, hava kirliliği sensörleri, LCD paneller, elektrikli araç şarj cihazları vb. gibi normal aydınlatma direklerinden daha gelişmiş uygulamalar gerektirir.

Tüm tasarım süreci, ürün yaşam döngüsü yaklaşımının uygulanmasını ve sürdürülebilir ve gelişen tasarım ortamı için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasını dikkate alarak en son tasarım, modelleme, çizim ve FEA / FEM programları kullanılarak, yetkin mühendis ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tasarım Merkezi, Kasım 2019'da Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır ve Türkiye'de o ana dek onaylanmış 350 merkezden biridir.

Her iki merkez de ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 ve ISO 45001: 2018 sertifikalarına sahiptir.