• İletişim
  • Eng TR Bayrak

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımız, paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini en yüksek öncelik olarak kabul ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımız, paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini en yüksek öncelik olarak kabul ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşimizi güvenlikle güçlendiriyoruz

Mitaş Endüstri olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki taahhütlerimizi belirleyen EYS Politikamız, çalışma anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken önceliğimiz, çalışanlarımızın ve çevremizdeki toplulukların güvenliği ile sağlığını korumaktır.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizde sadece çalışanlarımız için değil, aynı zamanda faaliyet sahalarımızda görev yapan tüm müteahhit ve alt işverenlerimiz için de taahhütte bulunuyoruz. Her süreçte "Önlenebilir kazalar" ilkesiyle hareket ediyor ve riskleri en aza indirerek "Kazasız üretim hedefi"ne odaklanıyoruz. İSG Politikamız, güvenli bir çalışma ortamını sürdürme sorumluluğumuzu yerine getirmek adına rehberimizdir.

Yasal Mevzuatlara Uyum

Mitaş Endüstri olarak, imalatlarımız sırasında güvenliği sağlamak adına uluslararası standartlara ve yerel yasal düzenlemelere tam uyum içerisindeyiz. Çalışmalarımızı sürdürürken endüstri standartlarına ve en iyi uygulamalara sıkı bir şekilde uymaktayız.

Risk Değerlendirmesi

Faaliyetlerimiz sırasında iş süreçlerimizde düzenli olarak risk değerlendirmeleri ve güncellemeleri yapmaktayız. Potansiyel tehlikeleri belirleyip, bu tehlikeleri azaltmak için sürekli iyileştirme stratejileri geliştirmekteyiz.

Eğitim ve Farkındalık

Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Çalışanlarımıza oryantasyon / dönemsel eğitim programları düzenliyor ve bilgilerinin güncel olduğundan emin oluyoruz.

Güvenlik Ekipmanları ve Teknoloji

Tüm işyerleri ve çalışma sahalarımızdaki güvenliği sağlamak adına, en son teknolojiyi ve uygun güvenlik ekipmanlarını kullanmaktayız. Güncel gelişmeleri takip ederek, güvenliği artırmak için yeni teknolojileri faaliyetlerimize entegre etmekteyiz.

Çalışanların Katılımı ve İletişim

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularındaki görüşlerini önemsiyoruz. İletişim kanallarımızı açık tutarak, herkesin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda soru sormasını ve endişelerini bildirmesini teşvik ediyoruz. 

Acil Durum Yönetimi

Acil durumlara hızlı ve etkili müdahale için sürekli olarak "Acil durum yönetim planları"nı güncelliyoruz. Çalışanlarımıza acil durum prosedürleri konusunda düzenli olarak eğitimler organize ediyoruz.