• İletişim
  • Eng TR Bayrak

Etik İlkeler ve Sosyal Uyum

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

Etik İlkeler ve Sosyal Uyum

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

Etik İlkeler ve Sosyal Uyum

Sektöre ve yaşadığımız coğrafyaya uyum sağlıyoruz

Mitaş etik ilkeleri; insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, ekonomik yaptırımlar, çıkar çatışmasının engellenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, gizlilik ve içsel bilgilerin korunması gibi konular başta olmak üzere Mitaş çalışanları ve paydaşları için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir.

Bu çerçevede, faaliyet gösterdiğimiz sektörün ve coğrafyanın hızla değişen ihtiyaçlarıyla, yerel ve uluslararası düzeyde paydaş beklentilere yanıt vermek amacıyla uyum projeleri yürütülmektedir. 

Etik İhbar Hattı

Çalışma İlkelerine aykırılık teşkil eden durumların kurum içi ve kurum dışı paydaşlar tarafından bildirilmesi için “Etik İhbar Hattı” oluşturulmuştur. Etik İhbar Hattına gelen tüm bildirimlerde KVKK kapsamında gizlilik esasına göre işlem yapılır. Başvurucunun bilgileri gizli tutulur. Bildirimler gizlilik, objektiflik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde incelenir.