• İletişim
  • Eng TR Bayrak

Çevre

Doğal kaynakların, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına derin bir bağlılıkla hareket ediyoruz.

Çevre

Doğal kaynakların, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına derin bir bağlılıkla hareket ediyoruz.

Çevre

Gelecek nesiller için sorumluluk duyuyoruz

Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili ana unsurlardan biri olan çevre, şirket politikamızın ve stratejilerimizin temel bir parçasıdır. Doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması ve atık yönetiminin optimize edilmesi gibi konularda çaba gösteriyoruz. Ürünlerimizin çevresel etkilerini izlemek ve paydaşlara şeffaf bir şekilde bilgi aktarmak için "Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi" yaklaşımını kullanıyoruz. Ayrıca çelik direk ve portal ürünleri için Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunuyoruz.

Emisyonlar

Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma stratejimiz ile iş operasyonlarımızdan kaynaklanan karbon emisyonlarımızı nötrlemeyi, yeşil enerji kaynaklarını kullanmayı, tedarik zinciri analizi ve iş birliği ile "Kapsam 3" emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede toplum bilincini artırmak ve paydaş katılımını teşvik etmek amacıyla çalışanlarımıza sürdürülebilirlik eğitimleri ve farkındalık programları düzenliyoruz.

Sera Gazı Emisyonu

ISO 14064 standardını benimseyerek sera gazı emisyonlarımızı ölçüp değerlendiriyor, çevresel etkilerimizi anlamak ve şeffaf iletişim kurmak için çaba sarf ediyoruz.

Atık Yönetimi

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ISO 14001 standardına uyumlu bir şekilde, kaynak tüketiminin azaltılmasını ve çevresel etkileri, yaşam döngüsü yaklaşımıyla üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan evsel, endüstriyel, tehlikeli/tehlikesiz atıklarımızın uygun şekilde kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını, mevzuat gereği depolanmasını ve son olarak lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

Atık Yönetimi

Atık yönetimi operasyonlarımızı Atık Yönetimi Yönetmeliği mevzuatına, Entegre Yönetim Sistemi Politikamıza ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüyoruz.

Biyoçeşitlilik

Doğanın zenginliğini anlamak ve bu değerli çeşitliliği korumak için ekosistemlere olan etkimizi pozitif yönde arttırmayı ve biyoçeşitliliği tehdit eden herhangi bir zararı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızı biyoçeşitlilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla düzenli olarak eğitim programları düzenliyoruz. Bu sayede, şirket içinde biyoçeşitliliği koruma konusunda bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.

Biyoçeşitlilik

Sadece bir iş değil, aynı zamanda bir çevresel sorumluluk taşıyan bir kuruluş olarak biyoçeşitliliği koruma ve teşvik etme konusunda kararlıyız.

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, şirket kültürümüzün merkezinde yer alıyor ve bu doğrultuda sürekli olarak gelişen çözümler üretiyoruz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi rehberliğinde ilerleyerek enerji tüketimlerini etkili bir şekilde takip etmeyi ve azaltmayı hedefliyoruz. Bu çabamızla enerji verimliliğini arttırmayı, iş süreçlerinde yenilebilir enerji kullanımına geçişi ve enerji kullanımını optimize ederken sera gazı emisyonlarının da azaltmasını amaçlıyoruz.

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği konusunda bir öncü olarak, iş operasyonlarımızı sürdürülebilir bir enerji kullanımı temelinde yönetiyoruz.

Su Yönetimi

Mitaş Endüstri olarak, su yönetimi ile çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik uygunluk ve toplumsal adalet ilkelerine dayanarak su kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasını amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda, su kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması ve dağıtılması, suyun kalitesinin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, operasyonlarımız sonucunda oluşan atık suların kontrollü bir şekilde işlenmesi için sürekli olarak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Su Yönetimi

Su yönetimi ile çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik uygunluk ve toplumsal adalet ilkelerine dayanarak su kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasını amaçlamaktayız.