• İletişim
  • Eng TR Bayrak

Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Çevre Tabanlı Yaklaşım

Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Çevre Tabanlı Yaklaşım
  • İletişim
  • Eng TR Bayrak

Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Çevre Tabanlı Yaklaşım

Mitaş Endüstri olarak çevresel, toplumsal ve yönetişimsel konuları iş modelimizin merkezine yerleştiriyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik politikaları ve stratejileri ile doğaya, insana ve ekonomiye sağlayacağı katkılara odaklanarak gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma yolunda heyecanla ilerliyoruz.

Şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik vizyonu ile sera gazı emisyonlarımızın azaltılmasına, doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanmasına ve korunmasına, kirliliğin azaltılmasına, atık yönetiminin etkili bir şekilde uygulanmasına, biyoçeşitliliğin korunmasına ve döngüsel ekonomi modeline uyum sağlanmasına odaklanıyoruz. Bu kapsamda uygulamaya başladığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi standartlarımız ile ürünlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor ve minimuma indirmek için çalışmalar yapıyoruz. Çelik direk ve portal ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerini Çevresel Ürün Beyanları ile değerlendirerek tüm paydaşlarımıza sunuyoruz. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi rehberliğinde enerji verimliliğimizi arttırmayı, enerji kullanımlarımızı optimize etmeyi ve yenilenebilir enerjiye geçişi sağlayarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

Mitaş Endüstri operasyonlarının ve gündelik hayatın bir parçası olan atıkların etkili yönetiminin bilinciyle birlikte şirketimizde atık yönetimi hiyerarşisi ve politikaları benimsenmektedir.  Çevre kirliliğinin önemli etmenlerinden birisi olan atık miktarının azaltılması, kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümüyle döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Yaşanabilir ve sağlıklı bir doğanın var olması için biyoçeşitliliğin korunması konusundaki duyarlılığıyla, Mitaş Endüstri olarak yaptığımız tüm çalışmalarda sorumlu üretim ve tüketim davranışlarını benimseyerek bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliyle mücadelede atmış olduğumuz tüm adımlarda sadece kendi çalışanlarımızı ve operasyonlarımızı değil ilgili tüm tarafları da kapsıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ortak bir amaç için hep birlikte hareket edersek daha yeşil yarınlara ulaşabileceğiz. Bu sebeple sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için değer zincirimizde de aynı etkiyi yaratmayı ve iş birlikleri yapmayı önemsiyoruz.

 

08.05.2024