• İletişim
  • Eng TR Bayrak

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetimiyle, çalışanlarımızın gelişimlerine yardımcı olacak ve kurumsal başarıya ulaştıracak stratejiler belirliyoruz.

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetimiyle, çalışanlarımızın gelişimlerine yardımcı olacak ve kurumsal başarıya ulaştıracak stratejiler belirliyoruz.

Performans Yönetim Sistemi

Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada geliştiriyoruz

Mitaş Endüstri, çalışanlarının performansını 360 derece yetkinlik ve hedef bazlı olarak değerlendirmektedir. 

Performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır. 

Performans değerlendirme sonuçları iş süreçlerine girdi oluşturur.

Terfi / Rotasyon
Eğitim / Gelişim Programları
Ödüllendirme Süreci
Ücret Yönetimi