• İletişim
  • Eng TR Bayrak

Kalite Kontrol

Yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerin her aşamasında uzman mühendis ve teknikerler tarafından kontrol işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Kalite Kontrol

Yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerin her aşamasında uzman mühendis ve teknikerler tarafından kontrol işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Kalite Kontrol

Uzmanlık ve ileri teknolojiyle kontrol

Mitaş Endüstri’nin ürettiği ürünlerin kontrol aşamaları, uluslararası standart ve müşteri teknik şartnamelerine uyumlu olarak uzman mühendis ve teknisyenlerimizce yürütülür. Üretim sırasında uygulanan kaynak ve kaplama (sıcak daldırma galvanizleme ve boyama) gibi özel işlemler, uluslararası standartlara göre sertifikalı personel tarafından hem tahribatlı hem de tahribatsız test yöntemleri kullanılarak denetlenir. 

Mitaş Endüstri, üretimin her aşamasında kullandığı ERP sistemini kalite kontrol aşamalarına entegre etmiştir. Bu üreticiler, SAP sisteminde izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. 

Kaliteye bağlılık, mükemmellik arayışı

Yassı mamul, yuvarlak mamul ve profil ürünlerin giriş kalite kontrol işlemleri, şirket bünyesinde mevcut olan TÜRKAK’tan EN ISO 17025 kapsamında akredite laboratuvarda mekanik ve kimyasal testlere tabi tutularak gerçekleştirilmektedir. SAP üzerinden yapılan tüm işlemler yüzde yüz izlenebilir bir sisteme olanak sağlamaktadır.