• İletişim
  • Eng TR Bayrak

Kalite Güvence

Kalite güvenceyi, öncelik olarak kabul eden yaklaşımımızı, tüm faaliyetlerimizde hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.

Kalite Güvence

Kalite güvenceyi, öncelik olarak kabul eden yaklaşımımızı, tüm faaliyetlerimizde hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.

Kalite Güvence

Her zaman daha iyisi için kontrolleri yapmak

Mitaş Endüstri, paydaş ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal, çevresel ve çalışan sorumluluklarını yerine getirip hizmet kalitesini sürekli iyileştirmektedir. EYS politikası ve kalite hedefleri, süreç bazlı risk-fırsat analizi ile belirlenmektedir. ISO standartları çerçevesinde belgeler kontrol edilerek, eğitimler aracılığıyla çalışan farkındalığı artırılmaktadır.

İç denetim ve yönetim gözden geçirmeleriyle sürekli ölçümler ve raporlar yapılmaktadır. Dijital platform kullanılarak ; kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği süreçleri yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik anlayışıyla çevre ve toplum için pozitif etki yaratılmaktadır.

İş süreçlerinde sürekli iyileştirme

Mitaş Endüstri'de, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartlarını entegre bir şekilde uygulanmakta, sürekli iyileştirme ve inovasyon teşvik edilmektedir. Personel gelişimi ve iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine odaklanarak, rekabet avantajı korunmakta ve büyütülmektedir. Müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve inovasyonu desteklemek için kalite güvencesi ve iş sağlığı güvenliği konularında yüksek standartlar sürdürülmektedir.